ສະຖິຕິ

ປະເທດລາວໂດຍຫຍໍ້

ສປປ ລາວ ມີພົນລະເມືອງປະມານ 6,580,800 ຄົນ (ຕາມສະຖິຕິປີ 2012), ຄວາມໜາແໜ້ນສະເລ່ຍ: 27 ຄົນ/ກມ2, ຈັດຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງຕ່ຳ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ເມືອງຫລວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ສ ປປ ລາວ ມີ​ພຽງຊາດດຽວຄື “ຊາດລາວ”, ໃນ​ນັ້ນ​ແບ່ງ​ເປັນ 49 ຊົນເຜົ່າ ຊຶ່ງແຕ່ລະເຜົ່າມີພາສາປາກເວົ້າແຕກຕ່າງກັນ ຕາມ 4 ໝວດ​ພາສາ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

  1. ໝວດ​ພາສາ ​ລາວ​-ໄຕ;
  2. ໝວດ​ພາສາ​ ມອນ-ຂະ​ແມ;political-map-of-Laos
  3. ໝວດ​ພາສາ ​ມົ້ງ-ອິວມ່ຽນ;
  4. ໝວດພາສາ ຈີນ-ຕີ​ເບ​ດ.

ປະເທດລາວ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ແລະ ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດຕ່າງໆດັ່ງນີ້:
- ພາກເໜືອ ຕິດກັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ, ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນ 505 ກມ.
- ພາກໃຕ້ ຕິດກັບ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນ 535 ກມ.
- ພາກຕາເວັນອອກ ຕິດກັບ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ, ມີຊາຍແດນ ຮ່ວມ ກັນ 2,069 ກມ.
- ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ຕິດກັບ ສະຫະພາບມຽນມາ, ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນ 236 ກມ.
- ພາກຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບ ລາຊະອານາຈັກໄທ, ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນ 1.835 ກມ.
ປະເທດລາວ ຈັດຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີພູມອາກາດອົບອຸ່ນ, ມີສອງລະດູຄື: ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ. ອຸ່ນຫະພູມສະເລ່ຍແມ່ນ 25 ອົງສາເຊ. ດາວໂຫລດ ເອກະສານ

ບ່ອນອີງ: http://www.kpl.net.la/lao/about%20lao.htm; https://www.google.com/search?q=laos+political+,ap&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj26IyWqO3NAhUELY8KHa-rDAcQ_AUICCgB&biw=1366&bih=635#tbm=isch&q=laos+map\&imgrc=N8Af5RFDNxYPcM%3A

Stakeholders
dalam106 sdcu vfiu