Publications & Documents

TAF0003. ສຶກສາການປະເມີນມູນຄ່າ ທີ່ດິນເຂດບ້ານດະເຊັຍນ້ອຍແລະບ້ານດະເຊັຍ ໂພນຫີນເມືອງເລົ່າງາມແຂວງສາລະວັນ « 08. ປົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາ (ບົດຄົ້ນຄວ້າ) « Documents « Downloads

AttributeValue
Date postedMay 20, 2014
Downloaded3914 times
Categories08. ປົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາ (ບົດຄົ້ນຄວ້າ)
Tagsສຶກສາ, ການປະເມີນ, ມູນຄ່າ, ທີ່ດິນ

Description

ສຶກສາມູນຄ່າທີ່ເກີດຈາກການ
ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນໃນ 2
ໝູ່ບ້ານເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ