ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທຸລະກິດໄທ ມາລົງທຶນໃນລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

Posted: Category: Latest News on Land and NR Date: January 18, 2017 0 Comments

ddໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພົບປະນັກທຸລະກິດລາວ-ໄທ 2017, ເມື່ອວັນທີ 16 ມັງກອນນີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ນັກທຸລະກິດສອງປະເທດຮ່ວມກັນປືກສາຫາລື ແລະ ຫັນມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ 8 ສາຂາທຸລະກິດ ຄື: 1 ການຂົນສົ່ງ ໂລຈີສຕິກ, 2. ການຄ້າຊາຍແດນ ແລະ ສີນຄ້າ ອຸປະກອນໂພກ-ບໍລີໂພກ, 3. ການທອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ, 4. ການຜະລິດກະສິກໍາ 5. ພະລັງງານ, 6. ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 7. ການເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, 8. ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ອະສັ່ງຫາລິມະຊັບ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າ: ປັດຈຸບັນການນໍາເຂົ້າສີນຄ້າຈາກໄທມາລາວມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 4,2 ຕື້ໂດລາ ສະຫະລັດ, ກວມເອົາ 60,9% ຂອງຈໍານວນນໍາເຂົ້າທັງໝົດ, ສ່ວນການສົ່ງອອກຂອງລາວໄປຫາໄທແມ່ນ 1,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນ 30,4% ຂອງຈໍານວນສີນຄ້າສົ່ງອອກທັງໝົດຂອງລາວ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຖືເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງນັກທຸລະກິດລາວ-ໄທໃນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດທີ່ມີແຕ່ດົນນານ, ໂດຍສະເພາະໃນອານຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນໄດ້ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນເສດຖະກິດລາວ-ໄທ, ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ, ພອ້ມນີ້ ນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫ່ຍທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນກໍແມ່ນນັກລົງທຶນຈາກປະເທດໄທ, ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະນັກງານ (ເຂື່ອນໄຟຟ້າ), ກະສິກໍາ, ການທ່ອງທຽວ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຄ້າລະຫ່ວາງລາວ-ໄທເປັນຄູ່ຄ້າອັນດັບໜື່ງ, ຮອງລົງມາແມ່ນຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ຂະນະດຽວກັນທ່ານນາຍົກຍັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ໄທ ເພີ່ມຊອງທາງການລົງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມື້ລະຫ່ວາງພາກທຸລະກິດຂອງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ, ໃຫ້ມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍເປັນປະຕູດຽວໃຫ້ໄດ້ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນອຸປະສັກໃນການລົງທຶນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທຶນທີ່ດິນຂອງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງຢໍ້ານັກທຸລະກິດທຸກຄົນຈົ່ງນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ, ຕ້ອງມີລະບຽບແຜນການດໍາເນີນງານໃນການປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຢືນຍົງ ແລະ ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້.

                                                                 ລາວພັດທະນາ ວັນທີ 17  ມັງກອນ 2017

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>