ເມືອງຈຳພອນ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ

Posted: Category: Latest News on Land and NR Date: December 21, 2016 0 Comments

Capture  ໃນຕົ້ນເດືອນທັນວານີ້ ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປິດສະຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູທອນ ຍອດບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ່ານ ສຸທິ ຜິວສຸລິຍະມາດເຈົ້າເມືອງຈຳພອນ, ມີບັນຄະນະປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີທ່ານ ຄຳກ້ານ ຊຸມພົນພັກດີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງຈຳພອນໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດ-ວັດແທກເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດ-ວັດແທກເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນໂດຍຮ່ວມມືກັບໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານປູກເຂົ້າເປັນສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກຂອງເມືອງຈຳພອນຊຶ່ງປະກອບມີບ້ານເປົ້າໝາຍ 5 ບ້ານຄື: ບ້ານທວດ, ບ້ານວັງເມົາ, ບ້ານສະຄືນເໜືອ, ບ້ານສະຄືນໃຕ້ ແລະ ບ້ານທ່າມ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ຕົວຈີງເລີ່ມແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2016 ພະຈິກ 2016 ວັດແທກ ແລະ ສືບສວນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ບ້ານທວດ ແລະ ບ້ານວັງເມົາ, ມີຈຳນວນຕອນດິນທັງໝົດ 296 ຕອນ ມີຕອນໃຫຍ່ສາມາດເປັນຕອນເພີ່ມຕື່ມອີກເທົ່າ 120 ຕອນ, ລວມທັງໝົດ 416 ຕອນໃນນັ້ນບ້ານທວດ: ວັດແທກໄດ້ 344 ຕອນ. ເນື້ອທີ່ດິນ 2.479.736 ຕາແມັດ ແລະ ບ້ານວັງເມົາວັດແທກໄດ້ 71 ຕອນເນື້ອທີ່ດິນ 489.412 ຕາແມັດ.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດ-ວັດແທກເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນນຳອີກ.

                                                        ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2016

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>