10 ບ້ານເປົ້າໝາຍເມືອງລະມາມ ອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານກົດໝາຍ

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: September 27, 2016 0 Comments

2221

ວັນທີ 05 ກັນຍາ 2016 ໂຄງການ  (Right – link)ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານກົດໝາຍ  ແລະ ທັກສະອັນຈຳເປັນສຳ ລັບອາສາສະໝັກ ກົດໝາຍປະຈຳບ້ານໃຫ້ແກ່ 10ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໂດຍການໃຫ້ ກຽດເປັນປະ ຮ່ວມຂອງ ທ່ານໄຊຍະຫວັດ ກ້ອນຄຳ ໝັ້ນຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ,ຜູ້ຊີ້ນນຳວຽກງານພັກ – ພະນັກງານເມືອງລະມາມ ແລະ ທ່ານ ທົງສະຫວັນ ແກ້ວນະຄອນ ຫົວໜ້າ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື (ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ) ມີບັນດາຄະນະ ກຳມະການກົດໝາຍຂັ້ນແຂວງ – ເມືອງ ແລະ ອາສະໝັກ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ.ທ່ານ ນາງ ທິບພະສອນ ຫຼວງອາໄພ ວິຊາການດ້ານກົດໝາຍ ຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ(Right-link) ໄດ້ ກ່າວວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານ ກົດໝາຍ ແລະ ທັກສະອັນຈໍາເປັນສໍາລັບ ອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈໍາບ້ານຢູ່ເມືອງລະມາມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍກໍານົດເອົາ 10 ບ້ານລະວີນ້ອຍ, ບ້ານເຊນ້ອຍ, ບ້ານໂພນ, ບ້ານໜອງບົງ, ບ້ານນາວາ,ບ້ານຕະນຶມ, ບ້ານຫວ້ຍອາ-ວັງສາງ, ບ້ານນໍ້າຫຽງ, ບ້ານກະຊັງກາງ ແລະ ບ້ານຕອກສະໝິງ ບ້ານລະ 3 ທ່ານ,ຊຸດຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ມື້ໄດ້ສ້າງອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈຳບ້ານຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການຈຳນວນ 30 ທ່ານຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ກໍ່ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມ ຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການຄຸ້ຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ,ສິດທິພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວ;ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນ, ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈຳບ້ານພ້ອມນີ້ທັງເປັນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກການປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ ເປັນແນວທາງໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງສຳລັັບຄາດໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກກົດໝາຍປະຈຳບ້ານ ສາມາອະທິບາຍຄວາມ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ,ການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ,ສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສາມາດບອກໄດ້ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈຳບ້ານ;ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ໄປໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ເປັນຂົວຕໍ່ກ່ຽວກັບກົດ ໝາຍລະຫວ່າງຂັ້ນເມືອງ ກັບບ້ານ,ສ້າງໄດ້ສະຕິກົດໝາຍແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ຮາກຖານ ແລະ ເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານ ກົດໝາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາອາດສະຍາກໍາ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ຂັ້ນບ້ານໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງເທື່ອລະກ້າວ.ທ່ານ ແພງສີ ສີລາວີ ກຳມະການພັກແຂວງ ເລຂາພັກເມືອງຮອງເຈົ້າເມືອ-ເມືອງລະມາມໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈຳບ້ານວ່າ:ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມໃຫ້ ໄດ້ດີແມ່ນຕ້ອງອີງ ໃສ່ກົດໝາຍເປັນຫຼັກ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂະບວນຍຸຕິທຳເພື່ອນຳພາພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນໃນບ້ານດັ່ງກ່າວໄປເຖິງຂະບວນ ການຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ໃນຕອນທ້າຍທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ກຽດມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກກົດໝາຍປະຈຳບ້ານຈຳນວນ 30 ທ່ານ ແລະ ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ອັດ ລົງດ້ວຍຄວາມ ຈົບງາມ.

ທີ່ມາ:   http://dalam.maf.gov.la/?p=764

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>