ຝຶກອົບຮົມແລກປ່ຽນ ລະຄອນເວທີແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມ

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: August 9, 2016 0 Comments

29716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໂຄງການສົ່ງເສີມ ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ(LIFE), ພາຍ​ໃຕ້​ອົງການ​ບ້ານ​ຈຸດ​ສຸມ​ສາກົນ ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ແລກ​ປ່ຽນ ລະຄອນ​ເວທີ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ຊົມ( Forum Theatre) ​​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 27-29 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່​ອົງການ​ບ້ານ​ຈຸດ​ສຸມ​ສາກົນ. ​ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວມີ​ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​​ທັງໝົດ​ແມ່ນ 11 ທ່ານ, ​​ຍິງ 6 ທ່ານ ທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກ: ອົງການ GAPE, ອົງການ JVC ໂຄງການ Rights-LINK, ​ແລະ ​ໂຄງການ LIFE. ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວສາມາດສ້າງ​ລະຄອນ​ເວທີໄດ້ 2 ​ເລື່ອງ ທີ່​ມີເນື້ອໃນສອດ​ແຊກ​ກ່ຽວກັບ​ສິດທີ່​ດິນ ​ແລະ ຄວາມ​ສະ​ເໝີພາບ​ສະຫວ່າງ​ຍິງ-​ຊາຍ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນທ້ອງ​ຖິ່ນ ໂດຍ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ຜ່ານ​ການສະ​ແດງ​ລະຄອນ​ເວທີ​​ໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານອົງການ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ພາຍ​ນອ​ກ​ໄດ້ຮັບ​ຊົມ ​ແລະ ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ, ນີ້ເປັນ​ບາດກ້າວ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ການລິເລີ່ມ ​ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ​ໃຫ້​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​​ໃນ​ວຽກງານ​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຫຼາຍຂຶ້ນ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>