ພິທີເປີດເປີດນຳໃຊ້ຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ ດິນກະສິກຳປະຈຳ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: August 9, 2016 0 Comments

13716
ໃນວວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການ​ເຄືອຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ (Rights-LINK II) ພາຍ​ໃຕ້​ອົງການ​ບ້ານ​ຈຸດ​ສຸມ​ສາກົນ (VFI) ຮ່ວມ​ກັບ​ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ (DALaM) ​ໄດ້​ຈັດ​ພິທີ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ຫ້ອງ​ນໍ້ມູນ​ຂ່າວສານ​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ ທີ່​ຂະ​ແໜງຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ  ທີ່​ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າ​ທາຊຶ່ງຫ້ອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວບຮວມ​ຂໍ້​ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ເພື່ອຕອບ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸກ​ພາກສ່ວນທັງ​ພາກ​ລັດ, ພາກ​ເອກະ​ຊົນ, ພາກ​ປະຊາ​ສັງຄົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າມາ​ນຳ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ຢູ່​ຫ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ນັ້ນຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ. ໃນງານໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍຄວາມຄຶກຄື້ນ, ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ງານ​ທັງໝົດ 70 ຄົນ​ມາ​ຈາກ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຈາກຂັ້ນເມືອງ ໃນນັ້ນຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ໂດຍ​ການສະ​ແດງ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ ​ແລະ ສົນທະນາ​ຖາມ​ຕອບ ທາງ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຕອບ​ສະໜອງຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຫ້ອງຂໍ້ມູນເພື່ອຈະ​ໄດ້​ແລກປ່ຽນຂໍ້​ມູນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>