(Lao) ພິທີເປີດສູນເຄືອຂ່າຍທີ່ດີນກະສິກຳຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ຄັ້ງວັນທີ 17 ເດືອນພຶດສະພາ 2016

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: %A %B %e%q, %Y 0 Comments

6.6.2016ໃນມື້ວັນອັງຄານທີ 17 ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ໄດ້ມີພິທີເປີດຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກຳສິກຳຢູ່ແຂວງເຊກອງ ຈຳນວນແຂກເຂົ້າຮ່ວມ 100ຄົນ ມີພາກລັດ, ພາກປະຊາສັງຄົມ, ພາກສະມາຄົມ, ນັກສຶກສາ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປພ້ອມດ້ວຍທີມງານອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ພາຍໃນງານມີການນຳສະເໜີຄວາມເປັນຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງສູນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ນຳສະເໜີບົດລາຍງານ ການປະເມີນວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳໃນ3ແຂວງ
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວທາງທີມງານວິຊາການຂັ້ນສູນກາງໄດ້ນຳສະເໜີການຈັດເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 3 ແຂວງ, ການຂຽນຂ່າວ ແລະ ການອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນທາງເວັບໄຊ, ຈາກນັ້ນໄດ້ມີການສົນທະນາ ຖາມ-ຕອບ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ທີມງານໄດ້ພາທົ່ວເບິ່ງຫ້ອງຂໍ້ມູນພ້ອມດ້ວຍແຈກຢາຍເອກະສານທີ່ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ໂພດເຕີ, ປະຕິທຶນ, DVD ແລະ ອື່ນໆ

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>