ເມນູຫຼັກ Archive Category "Featured Land & Nature Resources Issues" (Page 5)

Articles Posted in the Featured Land & Nature Resources Issues Category

calendar-2014-all

ປະຕິທຶນ ປີ 2014

0 Comments

ມາດຕາ 6: ລັດປົກປ້ອງສິດອິດສະລະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິດປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງ ລະເມີດໄດ້. ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ...