ເມນູຫຼັກ Archive Category "Featured Land & Nature Resources Issues" (Page 3)

Articles Posted in the Featured Land & Nature Resources Issues Category

moladonpobig

ວິດີໂອກ່ຽວກັບສິດທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

0 Comments

ທີມງານ Rights-LINK ໄດ້ຜະລິດວີດີໂອຫຼືໜັງສັ້ນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບສິດແລະພັນທະໃນການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນໂດຍ ການຮ່ວມມື ຂອງ GIZ, ກະຊວງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ...

story-case

ພະລັງນ້ຳພະລັງຊີວິດ

0 Comments

ຄຳນຳ ປະເທດລາວກໍາລັງຈະກ້າວໄປສູ່ການນໍາເອົາປະເທດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຫຼືການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2020. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວລັດ ຖະບານໄດ້ຮຽກຮ້ອງທຸກພາກສ່ວນທັງພາກລັດ,ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ Download    ບົດເລື່ອງ 1. ແສງສະຫວ່າງໃນຄວາມມືດ ( ນ. ...