ເມນູຫຼັກ Archive Category "Latest Rights-LINK Events" (Page 6)

Articles Posted in the Latest Rights-LINK Events Category

24316FLEGT

ກິດຈະກຳນັກສຶກສາຈາກຄະນະຕິສາດ- ລັດຖະສາດ ແລະ ວິທະຍາໄລຊັບ ພະວິຊາ

0 Comments

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ສູນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ທຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ແຜນວຽກ (FLEGT) ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄານ ວັນທີ 24 ມີນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ...