ເມນູຫຼັກ Archive Category "Latest Rights-LINK Events" (Page 5)

Articles Posted in the Latest Rights-LINK Events Category

ddddd

ພິທີເປີດຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນກະສິກຳ (ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ)

0 Comments

ໃນມື້ວັນອັງຄານທີ 2 ເດືອນມິຖຸນາ 2016 ໄດ້ມີພິທີເປີດຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກຳສິກຳຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈຳນວນແຂກເຂົ້າຮ່ວມ 50ຄົນ ມີພາກລັດ, ພາກປະຊາສັງຄົມ, ພາກສະມາຄົມ ...

1416-FLEGT

ກິດຈະກຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະແຜນວຽກFLEGT

0 Comments

ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2016, ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ແຜນວຽກ FLEGT ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ທີ່ຄະນະກະເສດສາດ (ວິທະຍາເຂດ ...