ເມນູຫຼັກ Archive Category "Latest Rights-LINK Events" (Page 4)

Articles Posted in the Latest Rights-LINK Events Category

13716

ພິທີເປີດເປີດນຳໃຊ້ຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ ດິນກະສິກຳປະຈຳ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

0 Comments

ໃນວວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການ​ເຄືອຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ກະສິກຳ (Rights-LINK II) ...

6.6.2016

ພິທີເປີດສູນເຄືອຂ່າຍທີ່ດີນກະສິກຳຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ຄັ້ງວັນທີ 17 ເດືອນພຶດສະພາ 2016

0 Comments

ໃນມື້ວັນອັງຄານທີ 17 ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ໄດ້ມີພິທີເປີດຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກຳສິກຳຢູ່ແຂວງເຊກອງ ຈຳນວນແຂກເຂົ້າຮ່ວມ 100ຄົນ ມີພາກລັດ, ພາກປະຊາສັງຄົມ, ພາກສະມາຄົມ, ...