ເມນູຫຼັກ Archive Category "Latest Rights-LINK Events" (Page 3)

Articles Posted in the Latest Rights-LINK Events Category

29716

ຝຶກອົບຮົມແລກປ່ຽນ ລະຄອນເວທີແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊົມ

0 Comments

                  ໂຄງການສົ່ງເສີມ ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ(LIFE), ພາຍ​ໃຕ້​ອົງການ​ບ້ານ​ຈຸດ​ສຸມ​ສາກົນ ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ແລກ​ປ່ຽນ ລະຄອນ​ເວທີ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຜູ້​ຊົມ( Forum Theatre) ​​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 27-29 ກໍລະກົດ ...