ເມນູຫຼັກ Archive Category "Latest News on Land and NR" (Page 4)

Articles Posted in the Latest News on Land and NR Category

pl[p

ເອກະຊົນສຳປະທານດິນ 181 ໂຄງການ ຢູ່ຄຳມ່ວນ

0 Comments

ຄຳມ່ວນແມ່ນອີກແຂວງໜຶ່ງນອນໃນແຂວງພາກກາງທີ່ມີທ່າແຮງດຶງດູດການລົງທຶນ ໂດຍປະຈຸບັນນີ້ມີນັກລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສໍາປະທານດິນດຳເນີນກິດຈະການຢູ່ແຂວງດັ່ງກ່າວ ທັງໝົດ 181 ໂຄງການມູນຄ່າ 3,5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ແຮ່ທາດ, ໄຟຟ້າ, ...