ເມນູຫຼັກ Archive Category "Slider"

Articles Posted in the Slider Category

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ

0 Comments

ແນະນໍາໂຄງການ ພາບລວມຂອງໂຄງການ:ໃນໄລຍະທີ່1ຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ(ໄຣສ໌ລິງ ລາວ)ເປັນໂຄງການໄລຍະ3ປີ,ເຊິ່ງຈະໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະຫວ່າງເດືອນ ກຸມພາ 2009ເຖິງເດືອນມັງກອນ ປີ 2012ໂດຍອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ,ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທຶນຈາກອົງການຮ່ວມມືແລະພັດທະນາແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີ​ແລນ (SDC) ດ້ວຍງົບປະມານໃນໄລຍະ​ທີ່1 ລວມທັງ​ໝົດແມ່ນ1,412,748 ໂດ​ລາ​ສະຫະ​ລັດ. ສະພາບການທົ່ວໄປ: ໃນໄລຍະທີ່1ຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ(ໄຣສ໌ລິງລາວ)ເປັນໂຄງການໄລຍະ3ປີ,ເຊິ່ງຈະໄດ້ມີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະຫວ່າງເດືອນ ກຸມພາ 2009 ...

ຫ້ອງສະໝຸດອອນລາຍ

0 Comments

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ມີເຄື່ອງມື້ໂຄສະນາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ແຜ່ນພັບ,ໂພດເຕີ, ປະຕິທິ ແລະ ເອກະສານ ຕ່າງໆ ...