ເມນູຫຼັກ All Posts from vilakone Chanthirath (Page 5)

ທົບທວນຄືນການປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນທີ່ດິນ

Posted: vilakone Chanthirath Tags: Date: December 8, 2016 0 Comments
news

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງຂຶ້ນວັນທີ 30 ພະຈິກ ຫາ 1 ທັນວາ 2016ຢູ່ພະແນກດັ່ງກ່າວໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ບຸນມີ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຮອງເຈົ້າເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເປັນການທົບທວນຄືນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງວຽກງານທີ່ດິນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າເຊິ່ງຜ່ານມາເຫັນວ່າຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ຄົງຄ້າງຂອງຕົນເປັນໄລຍະ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ ແຕ່ບັນຫາຂອງສັງຄົມທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທີ່ດິນກໍ່ມີປະລິມານເພ່ີມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາຮີບດ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງພ້ອມກັນແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ. ທ່ານ ຈັນທະວົງ ຜົນນະຈິດ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບຜົນການຄົ້ນຄ້ວາດ້ານວິຊາການໂດຍສະເພາະການຈັດສັນທີ່ດິນສຳລັບ 8 ປະເພດ ຄື: ດິນກະສິກຳ ດິນປຸກສ້າງ ດິນວັດທະນະທຳ ດິນ ປກສ-ປກຊ ດິນປ່າໄມ້ດິນຄົມມະນາຄົມ ດິນອຸດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ດິນບໍລິເວນນ້ຳ…

ເອກະຊົນສຳປະທານດິນ 181 ໂຄງການ ຢູ່ຄຳມ່ວນ

Posted: vilakone Chanthirath Tags: Date: December 8, 2016 0 Comments
pl[p

ຄຳມ່ວນແມ່ນອີກແຂວງໜຶ່ງນອນໃນແຂວງພາກກາງທີ່ມີທ່າແຮງດຶງດູດການລົງທຶນ ໂດຍປະຈຸບັນນີ້ມີນັກລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສໍາປະທານດິນດຳເນີນກິດຈະການຢູ່ແຂວງດັ່ງກ່າວ ທັງໝົດ 181 ໂຄງການມູນຄ່າ 3,5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ແຮ່ທາດ, ໄຟຟ້າ, ບໍລິການ ແລະຂະແໜງອື່ນໆ ຂະນະທີ່ນອນໃນນັ້ນມີເກືອບ 40 ໂຄງການຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ທ່ານ ດາວໄຫຼ ແກ້ວດວງດີ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການສໍາປະທານເນື້ອທີ່ດິນເພື່ອກິດຈະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ແຮ່ຊາຍ ແລະ ພັດທະນາກະສິກໍາ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນບໍ່ດົນມານີ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາໂຄງການລົງທຶນສໍາປະທານດິນເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການອະນຸມັດຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ຮອດປະຈຸບັນມີທັງໝົດມີ 181 ໂຄງການມູນຄ່າການລົງທຶນ 3,5 ຕື້ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ແຂວງອະນຸຍາດມີ 136 ໂຄງການມູນຄ່າ 514 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການທີ່ມີສັນຍາ ແລະ ມີໃບທະບຽນສໍາປະທານ 105 ໂຄງການ, ໂຄງການທີ່ມີສັນຍາແຕ່ຍັງບໍ່ທັນອອກໃບທະບຽນສໍາປະທານຈໍານວນ 31 ໂຄງການ. ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກກ່າວຕື່ມວ່າໃນຈຳນວນໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້(ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ) ມີຈໍານວນ…