ເມນູຫຼັກ All Posts from vilakone Chanthirath (Page 4)

ວີເອັຟໄອ ສະເໜີປະຕິທິນໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງກົດໝາຍ

Posted: vilakone Chanthirath Tags: Date: December 20, 2016 0 Comments
hfgh

 ວັນທີ 16 ທັນວາຜ່ານມາສູນຂໍ້ຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ (VFI) ໄດ້ນຳສະເໜີປະຕິທິນ 2017 ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນສື່ສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ບົວໄຂ ເພັງພະຈັນ ຫົວໜ້າກົມການພິມຈຳໜ່າຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ທ່ານນາງ ເຊເລສຕິນ ໂກຣເຊວ ຫົວໜ້າອົງການ ເຣວວີຕັດລາວ ທັງເປັນປະທານກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກກະຊວງ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານນາງ ເຊເລສຕິນ ໂກຣເຊວ ກ່າວວ່າ: ປະຕິທິນ 2017 ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນການສື່ສານທາງດ້ານນິຕິກຳ ລັດຖະທຳມະນູນ ກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ບົດແນະນຳໃນຂົງເຂດທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ, ຮັບຮູ້ຂະບວນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນທາງດ້ານກົດໝາຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານໂຄງການຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກອບມີຮູບພາບ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ສື່ໃຫ້ເຫັນເຖິງການພົວພັນດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍມີຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງແຕ່ລະໜ້າ ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ…

ປະຕິທິນ ປີ 2017

Posted: admin Tags: Date: December 16, 2016 0 Comments
c2017-260x170

ຈຸດປະສົງໃນການຜະລິດປະຕິທິນ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ