ເມນູຫຼັກ All Posts from admin (Page 2)

ປີນີ້ກະຊວງກະສິກໍາ – ປ່າໄມ້ຈະແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 3,7 ພັນກ່ວາຄອບຄົວ

Posted: vilakone Chanthirath Tags: Date: February 21, 2017 0 Comments
Capture

ທ່ານ ພວງປະຮິສັກ ປະວົງວຽງຄໍາ ຮອງລັດຖະມົນຕິກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນົບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນວັນທີ່ 20 ກຸມພານີ້, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ: ໃນປີນີ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 3,747 ຄອບຄົວ ຈາກ 74,671 ຄອບຄົວໃຫ້ຍັງເຫືລອ 70,924 ຄອບຄົວ, ເທົ່າກັບ 6,09%ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 140 ບ້ານ, ຍັງເຫລືອ 1:511 ບ້ານ, ເທົ່າກັບ 17,86% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ,ສູ້ຊົນລຶບລ້າງເມືອງທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 1 ເມືອງ ຍັງເຫລືອ 20 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 13,51%,ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 93 ບ້ານມາເປັນ 3,979 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 48,54%, ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ,ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ ແຂວງລະ 2-3 ບ້ານ ທ່ານ ພວງປະຮິສັກ ປະວົງວຽງຄໍາ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ…

ຮອດປີ 2020 ລາວຈະດຶງດູດການລົງທຶນໃຫ້ກວມ 29% ຂອງ GDP

Posted: vilakone Chanthirath Tags: Date: February 13, 2017 0 Comments
news

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໄດ້ກຳນົດເອົາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 7,5% ຕໍ່ປີ ແລະ ການລົງທຶນທັງໝົດປະມານ 223.000 ຕື້ກີບກວມ 30% ຂອງ GDP. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດປະເທດເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນການ 5 ປີວາງໄວ້ຄື: ສົກປີ 2015-2016 ຄາດຄະເນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ GDP ແລະ ບັນລຸໄດ້ພຽງ 6,9% ຍ້ອນມີຜົນກະທົບຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກດ້ານງົບປະມານອາດບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໄດ້, ຂະນະດຽວກັນວາລະຂອງການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະ ມານໄດ້ປ່ຽນຈາກສົກປີງົບປະມານມາເປັນປີປະຕິທິນ, ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຶ່ງໄດ້ຄິດໄລ່ຕົວເລກຄາດໝາຍອັດຕາການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະ 4 ປີຕໍ່ໜ້າຄືນໃໝ່ຄື: ປີ 2017 ແລະ 2018 ແມ່ນ 7%, ປີ…